Smluvní podmínky

 

PROVOZOVATEL

IČ: 18979611, dále jen provozovatel.

OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJU

Provozovatel těchto stránek se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníku, nebude sdělovat třetím osobám a bude je využívat výlučně k dodání objednaného zboží zákazníkům. Osobní údaje kupujícího bude prodávající využívat výlučně pro potřebu dodání objednaného zboží zákazníkům prostřednictvím pošty. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních dat, ve znění pozdějších předpisů.

 

OBJEDNÁVKA

Objednávat lze přes tyto webové stránky. Při uvedení neúplného kontaktu nelze objednávku vyřídit. Na těchto stránkách je uveden katalog již vyrobených prací. Zboží je vyráběno na zakázku po jeho objednání. U některých produktů je možné kupujícím doplnit jejich specifické rozměry, které u nich bude požadovat. Výrobce si vyhrazuje možnost nepřijmout objednávku, pokud nebude výrobně či termínově možná. Se zákazníkem se písemně dohodne na případné jiné alternativě výroby produktu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, chybnou manipulací a škod způsobených vnějšími událostmi.

 

VÝŠE POŠTOVNÉHO

Výše poštovného pro úhradu zaslání zakoupeného zboží činí 140 Kč.

 

DOPRAVA ZBOŽÍ

Zboží bude odesláno v diskrétním obalu na adresu kupujícího. Dopravu zboží k zákazníkovy zajišťujeme prostřednictvím České pošty. Poštovní doručovatel Vám balík dodá přímo do vašeho domu. Pokud vás zde nezastihne, zanechá ve vaší poštovní schránce lístek s výzvou k vyzvednutí na vaší ukládací poště (někdy se liší od pošty dodací).


TERMÍN DODÁNÍ

Termín dodání jsou 7 až 14 dnů (je nutné brát v potaz že zboží se musí nejprve vyrobit, není skladem). U zboží jehož charakter si vyžaduje delší čas přípravy před expedicí bude termín dodání sdělen zákazníkovi individuálně.

 

ÚHRADA ZA ZBOŽÍ

Platba za zboží je v hotovosti při jeho převzetí (dobírka). Inviduálně se lze domluvit i na jiné formě úhrady.

 

REKLAMACE

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. O reklamaci nás informujte předem na email než zboží odešlete. Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, takové zásilky nepřijímáme.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku c. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez zjevných známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí peníze za zboží převodem na účet nebo je zašle formou složenky na jeho adesu. Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, a v takovém případě nelze od kupní smlouvy odstoupit. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.


PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednávky realizované tímto eshopem.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2013 do odvolání.

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode E-shop